Call:  +841863018462  |  Email:  admin@linkneverdie.com  

Dynasty Warriors Series


Warriors Orochi 2 2008

Hành động, Chặt chém, Phiêu lưu, Nhập vai, Giả lập PSP
03 April 2008   8078

Dynasty Warriors 2004

Hành động, Chặt Chém, Phiêu lưu, Nhập vai, Giả lập PSP
16 December 2004   3623

Samurai Warriors 2004

Hành động, Chặt chém, Phiêu lưu, Nhập vai, Giả lập PS 2
11 February 2004   4215

Dynasty Warriors 3 2001

Hành động, Chặt chém, Phiêu lưu, Nhập vai, Giả lập PS 2
20 September 2001   4818

Dynasty Warriors 2 2000

Hành động, Chặt chém, Phiêu lưu, Nhập vai, Giả lập PS 2
03 August 2000   4454