Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

FarCry Series


Far Cry New Dawn

Hành động, FPS, Phiêu lưu, Thế giới mở, Sinh tồn, Stealth
16 February 2019   19339

Far Cry 5

Hành động, FPS, Phiêu lưu, Thế giới mở, Sinh tồn, Stealth
27 March 2018   185458

Far Cry Primal

Hành động, FPS, Phiêu lưu, Thế giới mở, RPG, Sinh tồn, Stealth
01 March 2016   616055

Far Cry 4

Hành động, FPS, Phiêu lưu, Thế giới mở, Sinh tồn, Stealth
18 November 2014   213278

Far Cry 3

Hành động, FPS, Phiêu lưu, Thế giới mở, RPG, Sinh tồn, Stealth
29 November 2012   222030

Far Cry

Hành động, FPS, Phiêu lưu, Thế giới mở, Sinh tồn, Multiplayer
23 March 2004   50993
Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt