Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Resident Evil Series


Resident Evil 2

Hành động, TPS, Phiêu lưu, Kinh dị
25 January 2019   55994

Resident Evil 2

Phiêu lưu, Kinh dị, Giả lập PS 1
21 June 1998   14240

Resident Evil 1

Hành động, TPS, Phiêu lưu, Sinh tồn, Kinh dị, Giả lập PS 1
12 September 1997   18242
Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt