Call:  +84929526xxx  |  Email:  admin@linkneverdie.com  

X Series


X4: Foundations

Phiêu lưu, Thế giới mở, Mô phỏng
30 November 2018   12939

X Rebirth

Hành động, Chiến thuật, Phiêu lưu, Thế giới mở, Mô phỏng
15 November 2013   16164

X3: Terran War

Chiến thuật, RTS, Phiêu lưu, Thế giới mở, Mô phỏng
16 October 2008   11794

X3: Reunion

Chiến thuật, RTS, Phiêu lưu, Thế giới mở, Mô phỏng
03 November 2005   9193

X2: The Threat

Hành động, Chiến thuật, Phiêu lưu, Thế giới mở, Mô phỏng
03 December 2003   6253

X: Tension

Hành động, Chiến thuật, Phiêu lưu, Thế giới mở, Mô phỏng
01 June 2000   5975

X: Beyond the Frontier

Hành động, Chiến thuật, Phiêu lưu, Thế giới mở, Mô phỏng
01 July 1999   5853
Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: admin@linkneverdie.com

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt