Call:  +841863018462  |  Email:  admin@linkneverdie.com  

X Series


X Rebirth

Hành động, Chiến thuật, Phiêu lưu, Thế giới mở, Mô phỏng
15 November 2013   11906

X3: Terran War

Chiến thuật, RTS, Phiêu lưu, Thế giới mở, Mô phỏng
16 October 2008   7394

X3: Reunion

Chiến thuật, RTS, Phiêu lưu, Thế giới mở, Mô phỏng
03 November 2005   5335

X2: The Threat

Hành động, Chiến thuật, Phiêu lưu, Thế giới mở, Mô phỏng
03 December 2003   2779

X: Tension

Hành động, Chiến thuật, Phiêu lưu, Thế giới mở, Mô phỏng
01 June 2000   2764

X: Beyond the Frontier

Hành động, Chiến thuật, Phiêu lưu, Thế giới mở, Mô phỏng
01 July 1999   2633
Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: admin@linkneverdie.com

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt