Call:  +84929526xxx  |  Email:  admin@linkneverdie.com  

AMID EVIL - GOG build 2008

AMID EVIL - GOG build 2008
AMID EVIL
AMID EVIL
AMID EVIL
AMID EVIL
CẤU HÌNH

MINIMUM:


Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 7 64-bit or later

Processor: 2.5 GHz or faster

Memory: 4 GB RAM

Graphics: Intel HD Graphics

DirectX: Version 10

Storage: 4 GB available space

Sound Card: A Dank One


RECOMMENDED:


Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 64-bit

Processor: 3.5 GHz or faster

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GTX 470 / AMD Radeon 6870 HD

DirectX: Version 12

Storage: 4 GB available space

Sound Card: A Really Dank One

Hãy mua AMID EVIL - GOG build 2008 ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
AMID EVIL - GOG build 2008

[  Hành động, FPS, Indie  ]

Size : 4.4 GBYêu cầu tất cả member đọc thông báo này. Ai không đọc sẽ bị khóa tài khoảnBẢN GOG

Build 2008 64bit (30389)


DOWNLOADBẢN GOG

Build 2008 64bit (30389)


PART 1

PART 2

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: admin@linkneverdie.com

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt