Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Bad North

Bad North
Bad North
Bad North
Bad North
Bad North
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: Windows 7+

Processor: AMD Athlon X4 5350, Intel Core i3-2100T or equivalent

Memory: 4 GB RAM

Graphics: GeForce GTX 480M, Radeon HD 6790 or equivalent

DirectX: Version 11

Storage: 200 MB available space

Sound Card: Yes


RECOMMENDED:


OS: Windows 7+

Processor: AMD Athlon X4 605e, Intel Celeron G1610 or equivalent

Memory: 4 GB RAM

Graphics: Radeon HD 7850, GeForce GTX 470 or equivalent

DirectX: Version 11

Storage: 200 MB available space

Sound Card: Yes

Nếu bạn trải nghiệm Crack và cảm thấy thích thì hãy mua Bad North ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Bad North

[  Hành động, Chiến thuật, RTS, Thủ thành, Mô phỏng, Indie  ]

Size : 244 MBBẢN GOG

v1.05_(25147)


DOWNLOADBẢN GOG

v1.05_(25147)


DOWNLOADTHÔNG BÁO: 4share người ta đang bảo trì ở 1 số link. Trước khi chọn link 4share để tải thì vui lòng kiểm tra tất cả các link xem có link nào đang bảo trì không rồi hãy tải nhé. Đừng có email báo link lỗi này nọ nữa, mình không phải ADMIN của 4share.BẢN GOG

v1.05_(25147)


DOWNLOAD

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt