Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Battle Brothers

Battle Brothers
Tải game Battle Brothers 2017
Tải game Battle Brothers 2017
Tải game Battle Brothers 2017
Tải game Battle Brothers 2017
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Processor: 1.2 Ghz

Memory: 1024 MB RAM

Graphics: OpenGL 3.3 compatible video card with 512 MB

Storage: 1500 MB available space

Additional Notes: Make sure your video drivers are up-to-date!


RECOMMENDED:


OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10

Processor: 2+ Ghz

Memory: 2048 MB RAM

Graphics: OpenGL 3.3 compatible video card with 1024 MB

Storage: 1500 MB available space

Additional Notes: Make sure your video drivers are up-to-date!

Nếu bạn trải nghiệm Crack và cảm thấy thích thì hãy mua Battle Brothers ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Battle Brothers

[  Chiến thuật, Theo lượt, Phiêu lưu, Thế giới mở  ]

Size : 1.2 GBBẢN GOG

(VERSION 1.1.0.6_15877)


DOWNLOADBẢN GOG

(VERSION 1.1.0.6_15877)


DOWNLOADTHÔNG BÁO: 4share người ta đang bảo trì ở 1 số link. Trước khi chọn link 4share để tải thì vui lòng kiểm tra tất cả các link xem có link nào đang bảo trì không rồi hãy tải nhé. Đừng có email báo link lỗi này nọ nữa, mình không phải ADMIN của 4share.BẢN GOG

(VERSION 1.1.0.6_15877)


DOWNLOAD

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt