Call:  +841863018462  |  Email:  [email protected]  

Bears Can't Drift!? 2016

9/8/2016  /  3052 lượt xem  /  Admin
Bears Can't Drift!? 2016


Tải game Bears Can
Tải game Bears Can
Tải game Bears Can
Tải game Bears Can
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: Win 7 (64-bit)

Processor: Core i-5 2.66GHz

Memory: 4 GB RAM

Graphics: GeForce GTX 460

DirectX: Version 11

Storage: 2 GB available space

Sound Card: Integrated or Dedicated DirectX 11 compatible


RECOMMENDED:


OS: Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 (64-bit)

Processor: Core i-5 3.4GHz

Memory: 8 GB RAM

Graphics: GeForce GTX 660 or higher

DirectX: Version 11

Storage: 2 GB available space

Sound Card: Integrated or Dedicated DirectX 11 compatible

Mua Bears Can't Drift!? 2016 ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé !
Đăng nhập
loading...
Protect your site from ad blocking

Xin chào !

Bạn đang chặn quảng cáo của Website


Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt