Call:  +841863018462  |  Email:  [email protected]  

Beastiarium 2016

6/12/2016  /  2141 lượt xem  / 
Beastiarium 2016


Tải game Beastiarium 2016
Tải game Beastiarium 2016
Tải game Beastiarium 2016
Tải game Beastiarium 2016
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: 64 bit, Windows 7 and above

Processor: Triple-core Intel or AMD, 2.0 GHz or faster

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce 460 GTX or AMD Radeon 5870 HD series or higher Mobile: NVIDIA GeForce GTX 580M or higher.

DirectX: Version 11

Storage: 5 GB available space


RECOMMENDED:


OS: 64 bit, Windows 7 and above

Processor: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce 660 GTX or AMD Radeon 7870 HD series or higher

DirectX: Version 11

Storage: 5 GB available space

Mua Beastiarium 2016 ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé !
Đăng nhập
loading...
Protect your site from ad blocking

Xin chào !

Bạn đang chặn quảng cáo của Website


Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt