Call:  +841863018462  |  Email:  [email protected]  

Better Late Than DEAD 2016

3/3/2016  /  16037 lượt xem  /  Admin
Better Late Than DEAD 2016


Image title
Image title
Image title
Image title
CẤU HÌNH

MINIMUM: 


OS: Windows 7/8 (All OS must be 64 bit) 
Processor: Intel Dual Core 2.0Ghz 
Memory: 4 GB RAM 
Graphics: Dedicated graphics with 1GB VRAM (DX9 compatible - Nvidia Geforce GTX 470/ATI Radeon 6900 series or greater) 
DirectX: Version 9.0 
Storage: 2 GB available space


RECOMMENDED: 


OS: Windows 7/8 (All OS must be 64 bit) 
Processor: Intel Quad Core 2.4Ghz or above 
Memory: 8 GB RAM 
Graphics: Dedicated graphics with 1GB VRAM (DX9 compatible - Nvidia Geforce GTX 470/ATI Radeon 6900 series or greater) 
DirectX: Version 9.0 
Storage: 2 GB available space

Mua Better Late Than DEAD 2016 ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé !
Đăng nhập
loading...
Protect your site from ad blocking

Xin chào !

Bạn đang chặn quảng cáo của Website


Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt