Call:  +84929526xxx  |  Email:  admin@linkneverdie.com  

CHRONO TRIGGER - Limited Edition

CHRONO TRIGGER - Limited Edition
CHRONO TRIGGER
CHRONO TRIGGER
CHRONO TRIGGER
CHRONO TRIGGER
CẤU HÌNH

OS: Windows 7/8/8.1/10 (32bit/64bit)

Processor: Intel Core i3 2.3GHz

Memory: 4 GB RAM

Graphics: INTEL HD Graphics 530

Storage: 2 GB available space

Additional Notes: Supported resolutions: 800x600, 1024x768, 1280x960, 1280x720, 1360x768, 1600x900, 1920x1080.

Hãy mua CHRONO TRIGGER - Limited Edition ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
CHRONO TRIGGER - Limited Edition

[  Phiêu lưu, RPG, Indie  ]

Size : 720 MBBẢN TiNYiSO


DOWNLOADBẢN TiNYiSO


DOWNLOADBẢN TiNYiSO


DOWNLOAD

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: admin@linkneverdie.com

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt