Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Constructor

Constructor
Constructor 2017
Constructor 2017
Constructor 2017
Constructor 2017
CẤU HÌNH

CẤU HÌNH BẢN CLASSIC 1997


OS: Windows XP, Vista

Processor: 486 DX2 66MHz PC (Pentium P60 or better for ideal performance)

Memory: 8 MB RAM

Graphics: 486 DX2 66MHz PC (Pentium P60 or better for ideal performance)


CẤU HÌNH BẢN CPY 2017


MINIMUM:


OS: Windows 7 or Windows 10
Processor: Dual Core 2.4GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: DirectX 9 Compatible - Nvidia Geforce 6600 / ATI Radeon X1600 or faster with Shader Model 3 and 256 MB VRAM
Storage: 10 GB available space


RECOMMENDED:


OS: Windows 7 or Windows 10
Processor: Quad Core CPU or Dual Core CPU (Intel Core 2.8 GHz, AMD Athlon 64 X2 4400+ or faster)
Memory: 8 GB RAM
Graphics: DirectX 9 Compatible - Nvidia Geforce 8800GT / ATI Radeon 4850 or faster with Shader Model 3 and 512 MB VRAM
Storage: 10 GB available space

Hãy mua Constructor ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Constructor

[  Mô phỏng  ]

Size : 6.91 GBBẢN CRACK CPY (2017)


DOWNLOAD


BẢN GOG (CLASSIC 1997)

(VERSION 2.1.0.11)


DOWNLOADBẢN CRACK CPY (2017)


DOWNLOAD


BẢN GOG (CLASSIC 1997)

(VERSION 2.1.0.11)


DOWNLOADBẢN CRACK CPY (2017)


DOWNLOAD


BẢN GOG (CLASSIC 1997)

(VERSION 2.1.0.11)


DOWNLOAD

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt