Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

CONTRACTED

CONTRACTED
Tải game CONTRACTED 2017
Tải game CONTRACTED 2017
Tải game CONTRACTED 2017
Tải game CONTRACTED 2017
CẤU HÌNH

OS: Windows XP SP2 or Later.

Processor: SSE2 instruction set support.

Memory: 2 GB RAM

Graphics: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities.

DirectX: Version 11

Storage: 4 GB available space

Hãy mua CONTRACTED ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
CONTRACTED

[  Hành động  ]

Size : 1.76 GBBẢN CRACK HI2U


DOWNLOADBẢN CRACK HI2U


DOWNLOADBẢN CRACK HI2U


DOWNLOAD

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt