Call:  +84929526xxx  |  Email:  admin@linkneverdie.com  

Dead Or Alive 6 - Free Steam + Full DLC Unlocker v9

Dead Or Alive 6 - Free Steam + Full DLC Unlocker v9

Điều ngạc nhiên nhất trong game này chính là việc game thiếu đi ‘fan service’. Dead or Alive luôn nổi danh với những nhân vật nữ cực kỳ sexy, với Koei Tecmo ra những bản ngoại truyện bao gồm các nữ nhân vật đi biển và mặc các bộ hở hang. Dead or Alive 6 thiếu mất điểm này, với tất cả nữ nhân vật khá kín đáo. Đây có thể là nỗ lực để studio giúp series phù hợp cho mọi giải đấu. Trước đó, khi Dead or Alive 5 được tổ chức thi đấu, một số trang phục đã bị cấm dùng trong game. Tuy nhiên, với trailer trên cho thấy Kasumi trong trang phục thường thấy, vẫn có khả năng là các bộ sexy sẽ được mở khóa trong game hoặc mua qua DLC.


PHIÊN BẢN HIỆN TẠI CÓ THỂ CHƠI ĐƯỢC COOP - MULTIPLAYER - ONLINE QUA STEAM

VÀ ĐÃ BAO GỒM CÁC DLC:


DOA6 Character: Ayane

DOA6 Character: Tina

DOA6 Character: Leifang

DOA6 Character: Helena

DOA6 Character: Christie

DOA6 Character: Kokoro

DOA6 Character: La Mariposa

DOA6 Character: Mila

DOA6 Character: Marie Rose

DOA6 Character: Honoka

DOA6 Character: NiCO

DOA6 Character: Hayabusa

DOA6 Character: Hayate

DOA6 Character: Jann Lee

DOA6 Character: Zack

DOA6 Character: Bayman

DOA6 Character: Brad Wong

DOA6 Character: Eliot

DOA6 Character: Rig

DOA6 Character: Raidou

DEAD OR ALIVE 6: Core Fighters 20 Character Set

DOA6 Season Pass 1

DOA6 Season Pass 1 Bonus Costume: NiCO

DOA6 Season Pass 1 Bonus Costume: Nyotengu

DOA6 Story Unlock Key

DOA6 Character: Nyotengu

DOA6 Character: Phase4

DOA6 Early Purchase Bonus Costume - Kasumi

DOA6 Digital Deluxe Edition Bonus Costume - Kasumi

DOA6 Deluxe BGM (3 tracks)

DOA6 Deluxe Costume Set

DOA6 Happy Wedding Costume Vol.1 Set

DOA6 Happy Wedding Costume Vol.2 Set

DEAD OR ALIVE 6: Core Fighters - Male Fighters Set

DEAD OR ALIVE 6: Core Fighters - Female Fighters Set

DEAD OR ALIVE 6 - Full Game

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costumes Vol.1 Set

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costumes Vol.2 Set

DOA6 Character: Mai Shiranui

DOA6 Character: Happy Wedding Costume - Mai Shiranui

DOA6 Character: Pirates of the 7 Seas Costume - Mai Shiranui

DOA6 Character: Nurse Costume - Mai Shiranui

DOA6 Character: Maid Costume - Mai Shiranui

DOA6 Character: Bunny Costume - Mai Shiranui

DOA6 Mai Shiranui Debut Costume Set

DOA6 Mai Shiranui + Debut Costume Set

DOA6 Character: Kula Diamond

DOA6 Character: Happy Wedding Costume - Kula Diamond

DOA6 Character: Pirates of the 7 Seas Costume - Kula Diamond

DOA6 Character: Nurse Costume - Kula Diamond

DOA6 Character: Maid Costume - Kula Diamond

DOA6 Character: Bunny Costume - Kula Diamond

DOA6 Kula Diamond Debut Costume Set

DOA6 Kula Diamond + Debut Costume Set

DOA6 THE KING OF FIGHTERS XIV Mashup Content Set

DOA6 Wedding Costume Vol.1 - Kasumi

DOA6 Wedding Costume Vol.1 - Kokoro

DOA6 Wedding Costume Vol.1 - Leifang

DOA6 Wedding Costume Vol.1 - Hitomi

DOA6 Wedding Costume Vol.1 - Marie Rose

DOA6 Wedding Costume Vol.1 - Nyotengu

DOA6 Wedding Costume Vol.1 - NiCO

DOA6 Wedding Costume Vol.1 - Jann Lee

DOA6 Wedding Costume Vol.1 - Hayabusa

DOA6 Wedding Costume Vol.1 - Bass

DOA6 Wedding Costume Vol.1 - Hayate

DOA6 Wedding Costume Vol.1 - Bayman

DOA6 Wedding Costume Vol.1 - Raidou

DOA6 Wedding Costume Vol.2 - Tina

DOA6 Wedding Costume Vol.2 - Helena

DOA6 Wedding Costume Vol.2 - Ayane

DOA6 Wedding Costume Vol.2 - La Mariposa

DOA6 Wedding Costume Vol.2 - Christie

DOA6 Wedding Costume Vol.2 - Mila

DOA6 Wedding Costume Vol.2 - Honoka

DOA6 Wedding Costume Vol.2 - Phase 4

DOA6 Wedding Costume Vol.2 - Zack

DOA6 Wedding Costume Vol.2 - Eliot

DOA6 Wedding Costume Vol.2 - Brad Wong

DOA6 Wedding Costume Vol.2 - Rig

DOA6 Wedding Costume Vol.2 - Diego

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.1 - Tina

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.1 - Ayane

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.1 - La Mariposa

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.1 - Christie

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.1 - Hitomi

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.1 - Mila

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.1 - Nyotengu

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.1 - Honoka

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.1 - Zack

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.1 - Bass

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.1 - Hayate

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.1 - Rig

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.1 - Diego

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.2 - Kasumi

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.2 - Helena

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.2 - Kokoro

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.2 - Leifang

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.2 - Marie Rose

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.2 - NiCO

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.2 - Phase 4

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.2 - Jann Lee

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.2 - Hayabusa

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.2 - Eliot

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.2 - Brad Wong

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.2 - Bayman

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume Vol.2 - Raidou

DOA6 Zack Deluxe Costume

DOA6 Tina Deluxe Costume

DOA6 Jann Lee Deluxe Costume

DOA6 Hayabusa Deluxe Costume

DOA6 Kasumi Deluxe Costume

DOA6 Helena Deluxe Costume

DOA6 Bass Deluxe Costume

DOA6 Kokoro Deluxe Costume

DOA6 Hayate Deluxe Costume

DOA6 Leifang Deluxe Costume

DOA6 Ayane Deluxe Costume

DOA6 Eliot Deluxe Costume

DOA6 La Mariposa (Lisa) Deluxe Costume

DOA6 Brad Wong Deluxe Costume

DOA6 Christie Deluxe Costume

DOA6 Hitomi Deluxe Costume

DOA6 Bayman Deluxe Costume

DOA6 Rig Deluxe Costume

DOA6 Mila Deluxe Costume

DOA6 Marie Rose Deluxe Costume

DOA6 Honoka Deluxe Costume

DOA6 Raidou Deluxe Costume

DOA6 Diego Deluxe Costume

DOA6 NiCO Deluxe Costume

DOA6 Phase 4 Deluxe Costume

DOA6 Season Pass 2

DOA6 Marie Rose: "Little" Devil Maid Costume

DOA6 Honoka: Makeover School Uniform Costume

DOA6 Seaside Eden Costume - Zack

DOA6 Seaside Eden Costume - Tina

DOA6 Seaside Eden Costume - Jann Lee

DOA6 Seaside Eden Costume - Hayabusa

DOA6 Seaside Eden Costume - Kasumi

DOA6 Seaside Eden Costume - Helena

DOA6 Seaside Eden Costume - Bass

DOA6 Seaside Eden Costume - Kokoro

DOA6 Seaside Eden Costume - Hayate

DOA6 Seaside Eden Costume - Leifang

DOA6 Seaside Eden Costume - Ayane

DOA6 Seaside Eden Costume - Eliot

DOA6 Seaside Eden Costume - La Mariposa

DOA6 Seaside Eden Costume - Brad Wong

DOA6 Seaside Eden Costume - Christie

DOA6 Seaside Eden Costume - Hitomi

DOA6 Seaside Eden Costume - Bayman

DOA6 Seaside Eden Costume - Rig

DOA6 Seaside Eden Costume - Mila

DOA6 Seaside Eden Costume - Marie Rose

DOA6 Seaside Eden Costume - Nyotengu

DOA6 Seaside Eden Costume - Honoka

DOA6 Seaside Eden Costume - Raidou

DOA6 Seaside Eden Costume - Diego

DOA6 Seaside Eden Costume - NiCO

DOA6 Seaside Eden Costume - Phase 4

DOA6 Seaside Eden Costume Set

DOA6 Vacation to Paradise BGM Set

DOA6 Summer Breeze Collection - Tina

DOA6 Summer Breeze Collection - Kasumi

DOA6 Summer Breeze Collection - Helena

DOA6 Summer Breeze Collection - Kokoro

DOA6 Summer Breeze Collection - Leifang

DOA6 Summer Breeze Collection - Ayane

DOA6 Summer Breeze Collection - La Mariposa

DOA6 Summer Breeze Collection - Christie

DOA6 Summer Breeze Collection - Hitomi

DOA6 Summer Breeze Collection - Mila

DOA6 Summer Breeze Collection - Marie Rose

DOA6 Summer Breeze Collection - Nyotengu

DOA6 Summer Breeze Collection - Honoka

DOA6 Summer Breeze Collection - NiCO

DOA6 Summer Breeze Collection - Phase 4

DOA6 Summer Breeze Collection Set

DOA6 Character: Momiji (NEW)

DOA6 Deluxe Costume - Momiji (NEW)

DOA6 Happy Wedding Costume - Momiji (NEW)

DOA6 Pirates of the 7 Seas Costume - Momiji (NEW)

DOA6 Seaside Eden Costume - Momiji (NEW)

DOA6 Summer Breeze Collection - Momiji (NEW)

DOA6 Momiji Debut Costume Set (NEW)

DOA6 Character Momiji + Debut Costume Set (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Zack (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Tina (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Jann Lee (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Hayabusa (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Kasumi (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Helena (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Bass (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Kokoro (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Hayate (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Leifang (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Ayane (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Eliot (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - La Mariposa (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Brad Wong (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Christie (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Hitomi (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Bayman (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Rig (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Mila (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Marie Rose (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Nyotengu (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Honoka (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Raidou (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Diego (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - NiCO (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume - Phase 4 (NEW)

DOA6 Morphing Ninja Costume Set (NEW)

Dead Or Alive 6
Dead Or Alive 6
Dead Or Alive 6
Dead Or Alive 6
CẤU HÌNH

MINIMUM:


Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 (64bit)

Processor: Intel Core i5-4690 or over

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 770

DirectX: Version 11

Network: Broadband Internet connection

Storage: 50 GB available space

Sound Card: DirectX 11 or over


RECOMMENDED:


Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 (64bit)

Processor: Intel Core i7 8700 or over

Memory: 16 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1060

DirectX: Version 11

Network: Broadband Internet connection

Storage: 50 GB available space

Sound Card: DirectX 11 or over

Hãy mua Dead Or Alive 6 - Free Steam + Full DLC Unlocker v9 ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Dead Or Alive 6 - Free Steam + Full DLC Unlocker v9

[  Đối kháng, Multiplayer  ]

Size : 22 GBTẢI GAME FREE TRỰC TIẾP TẠI STEAM


DOWNLOAD


FULL DLC UNLOCKER V9TẢI GAME FREE TRỰC TIẾP TẠI STEAM


DOWNLOAD


FULL DLC UNLOCKER V9TẢI GAME FREE TRỰC TIẾP TẠI STEAM


DOWNLOAD


FULL DLC UNLOCKER V9

LƯU Ý

UPDATE NOTE


20/5/2019


- Upgrade DLC Unlocker to v4


23/7/2019


- Upgrade DLC Unlocker to v5


7/8/2019


- Upgrade DLC Unlocker to v6


19/8/2019


- Upgrade DLC Unlocker to v7


20/8/2019


- Upgrade DLC Unlocker to v8


OTHER NOTE


- Chép DLC Unlocker giống với video này

- Nếu có DLC mới mà trong game chưa mở khóa thì liên hệ cho mình


Group Tìm bạn Chơi chung


Cùng Series

Kéo từ phải sang trái để xem


Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: admin@linkneverdie.com

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt