Call:  +841863018462  |  Email:  [email protected]  

Dungeon Rats 2016

4/11/2016  /  5131 lượt xem  /  Admin
Dungeon Rats 2016


Tải game Dungeon Rats 2016
Tải game Dungeon Rats 2016
Tải game Dungeon Rats 2016
Tải game Dungeon Rats 2016
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10

Processor: 2 GHz Processor or better

Memory: 3 GB RAM

Graphics: Nvidia Geforce GTS 250 / Radeon HD 4770 (1Gb) or better

DirectX: Version 9.0c

Storage: 1500 MB available space


RECOMMENDED:


OS: Windows 7/Windows 8/Windows 10

Processor: 2.5 GHz Processor or better

Memory: 4 GB RAM

Graphics: Nvidia Geforce GTS 450 / Radeon HD 4870 (1Gb) or better

DirectX: Version 9.0c

Storage: 1500 MB available space

Mua Dungeon Rats 2016 ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé !
Đăng nhập
loading...
Protect your site from ad blocking

Xin chào !

Bạn đang chặn quảng cáo của Website


Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt