Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Emperor: Rise of the Middle Kingdom

Emperor: Rise of the Middle Kingdom
Emperor: Rise of the Middle Kingdom
Emperor: Rise of the Middle Kingdom
Emperor: Rise of the Middle Kingdom
Emperor: Rise of the Middle Kingdom
CẤU HÌNH

Windows: XP / Vista / 7 / 8 / 10

Processor: 1.8 GHz

Memory: 512MB RAM (1 GB recommended)

Graphics: 3D graphics card compatible with DirectX 7 (compatible with DirectX 9 recommended)

Storage: 1GB available space

Mouse, Keyboard

Nếu bạn trải nghiệm Crack và cảm thấy thích thì hãy mua Emperor: Rise of the Middle Kingdom ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Emperor: Rise of the Middle Kingdom

[  Chiến thuật, RTS, Mô phỏng  ]

Size : 494 MBBẢN GOG

v2.0.0.2


DOWNLOADBẢN GOG

v2.0.0.2


DOWNLOADTHÔNG BÁO: 4share người ta đang bảo trì ở 1 số link. Trước khi chọn link 4share để tải thì vui lòng kiểm tra tất cả các link xem có link nào đang bảo trì không rồi hãy tải nhé. Đừng có email báo link lỗi này nọ nữa, mình không phải ADMIN của 4share.BẢN GOG

v2.0.0.2


DOWNLOAD

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt