Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Faith of Danschant (Thần Vũ Huyễn Tưởng)

Faith of Danschant (Thần Vũ Huyễn Tưởng)

PHIÊN BẢN HIỆN TẠI CHỈ BAO GỒM TIẾNG VIỆT

Faith of Danschant (Thần Vũ Huyễn Tưởng)
Faith of Danschant (Thần Vũ Huyễn Tưởng)
Faith of Danschant (Thần Vũ Huyễn Tưởng)
Faith of Danschant (Thần Vũ Huyễn Tưởng)
CẤU HÌNH

MINIMUM:


Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 7/8/10 (64-bit)

Processor: Intel Core i5 4590 @ 3.30GHz (4 Cores)

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

DirectX: Version 10

Additional Notes: 64-bit Only


RECOMMENDED:


Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 7/8/10 (64-bit)

Processor: Intel Core i7 6700 @ 3.40GHz (4 Cores)

Memory: 16 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 970

DirectX: Version 10

Additional Notes: 64-bit Only

Hãy mua Faith of Danschant (Thần Vũ Huyễn Tưởng) ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Faith of Danschant (Thần Vũ Huyễn Tưởng)

[  Chiến thuật, Theo lượt, Phiêu lưu, RPG  ]

Size : 37.48 GB

LƯU Ý

TIẾNG VIỆT CREDIT:


Hội game á châu

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt