Call:  +841863018462  |  Email:  [email protected]  

Filthy Lucre 2016

12/12/2016  /  2347 lượt xem  /  NoLook
Filthy Lucre 2016


Tải game Filthy Lucre 2016
Tải game Filthy Lucre 2016
Tải game Filthy Lucre 2016
Tải game Filthy Lucre 2016
Tải game Filthy Lucre 2016
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: Windows 7

Processor: i5-4440

Memory: 8 GB RAM

Graphics: GTX 460 or equivalent

Network: Broadband Internet connection

Storage: 6 GB available space

Sound Card: Windows compatible card


RECOMMENDED:


OS: Windows 10

Processor: i7 4790 3.6ghz

Memory: 16 GB RAM

Graphics: GTX 750 or higher, ideally GTX 970

Network: Broadband Internet connection

Storage: 6 GB available space

Sound Card: Windows compatible card


Mua Filthy Lucre 2016 ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé !
Đăng nhập
loading...
Protect your site from ad blocking

Xin chào !

Bạn đang chặn quảng cáo của Website


Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt