Call:  +841863018462  |  Email:  [email protected]  

Foosball: World Tour Complete 2015

11/12/2015  /  13480 lượt xem  /  Admin
Foosball: World Tour Complete 2015

ĐÃ BẢO GỒM Foosball: World Tour - Bonus Cities DLCImage title
Image title
Image title
Image title
CẤU HÌNH

MINIMUM: 


OS: Windows XP 
Processor: 1 GHz 
Memory: 512 MB RAM 
Graphics: DirectX9.0c compatible GPU 
DirectX: Version 9.0c 
Storage: 300 MB available space 
Sound Card: DirectX9 compatible


RECOMMENDED: 


OS: Windows 7 
Processor: 2.0 Ghz 
Memory: 1024 MB RAM 
Graphics: DirectX9.0c compatible GPU 
DirectX: Version 9.0c 
Storage: 300 MB available space 
Sound Card: DirectX9 compatible

Mua Foosball: World Tour Complete 2015 ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé !
Đăng nhập
loading...
Protect your site from ad blocking

Xin chào !

Bạn đang chặn quảng cáo của Website


Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt