Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Getting Over It with Bennett Foddy

Getting Over It with Bennett Foddy

PHIÊN BẢN HIỆN TẠI LÀ MỚI NHẤT (V1.575)

(cập nhật ngày 18-1-2018)

Getting Over It with Bennett Foddy
Getting Over It with Bennett Foddy
Getting Over It with Bennett Foddy
Getting Over It with Bennett Foddy
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: Windows Vista

Processor: 2 GHz Dual Core CPU

Memory: 2 GB RAM

Graphics: Intel HD Graphics 4000 or better

DirectX: Version 11

Network: Broadband Internet connection

Storage: 2 GB available space


RECOMMENDED:


OS: Windows 10

Processor: 2.5 GHz Dual Core CPU

Memory: 4 GB RAM

Graphics: Geforce GTX 970/Radeon RX470 or better

DirectX: Version 11

Network: Broadband Internet connection

Storage: 2 GB available space

Nếu bạn trải nghiệm Crack và cảm thấy thích thì hãy mua Getting Over It with Bennett Foddy ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Getting Over It with Bennett Foddy

[  Phiêu lưu, Side Scrolling, Indie  ]

Size : 568 MBBẢN CRACK HI2U

(VERSION 1.575)


DOWNLOADBẢN CRACK HI2U

(VERSION 1.575)


DOWNLOADTHÔNG BÁO: 4share người ta đang bảo trì ở 1 số link. Trước khi chọn link 4share để tải thì vui lòng kiểm tra tất cả các link xem có link nào đang bảo trì không rồi hãy tải nhé. Đừng có email báo link lỗi này nọ nữa, mình không phải ADMIN của 4share.BẢN CRACK HI2U

(VERSION 1.575)


DOWNLOAD

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt