Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Getting Over It with Bennett Foddy

Getting Over It with Bennett Foddy

PHIÊN BẢN HIỆN TẠI LÀ MỚI NHẤT (V1.575)

(cập nhật ngày 18-1-2018)

Getting Over It with Bennett Foddy
Getting Over It with Bennett Foddy
Getting Over It with Bennett Foddy
Getting Over It with Bennett Foddy
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: Windows Vista

Processor: 2 GHz Dual Core CPU

Memory: 2 GB RAM

Graphics: Intel HD Graphics 4000 or better

DirectX: Version 11

Network: Broadband Internet connection

Storage: 2 GB available space


RECOMMENDED:


OS: Windows 10

Processor: 2.5 GHz Dual Core CPU

Memory: 4 GB RAM

Graphics: Geforce GTX 970/Radeon RX470 or better

DirectX: Version 11

Network: Broadband Internet connection

Storage: 2 GB available space

Hãy mua Getting Over It with Bennett Foddy ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Getting Over It with Bennett Foddy

[  Phiêu lưu, Side Scrolling, Indie  ]

Size : 568 MBBẢN CRACK HI2U

(VERSION 1.575)


DOWNLOADBẢN CRACK HI2U

(VERSION 1.575)


DOWNLOADBẢN CRACK HI2U

(VERSION 1.575)


DOWNLOAD

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt