Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Higurashi When They Cry Hou - Ch.2 Watanagashi

Higurashi When They Cry Hou - Ch.2 Watanagashi
Higurashi When They Cry Hou - Ch.2 Watanagashi GOG
Higurashi When They Cry Hou - Ch.2 Watanagashi GOG
Higurashi When They Cry Hou - Ch.2 Watanagashi GOG
Higurashi When They Cry Hou - Ch.2 Watanagashi GOG
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: Windows XP

Processor: Pentium III 800 MHz

Memory: 512 MB RAM

Graphics: OpenGL Compatible Card

DirectX: Version 9.0

Storage: 500 MB available space


RECOMMENDED:


OS: Windows 7 +

Processor: Pentium 4 1.4GHz

Memory: 1 GB RAM

Graphics: DirectX or OpenGL Compatible Card

Hãy mua Higurashi When They Cry Hou - Ch.2 Watanagashi ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Higurashi When They Cry Hou - Ch.2 Watanagashi

[  Phiêu lưu  ]

Size : 287 MBBẢN GOG

1.0_(20583)


DOWNLOADBẢN GOG

1.0_(20583)


DOWNLOADBẢN GOG

1.0_(20583)


DOWNLOAD

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt