Call:  +841863018462  |  Email:  [email protected]  

Higurashi When They Cry Hou - Ch.3 Tatarigoroshi

Higurashi When They Cry Hou - Ch.3 Tatarigoroshi
Higurashi When They Cry Hou - Ch.3 Tatarigoroshi
Higurashi When They Cry Hou - Ch.3 Tatarigoroshi
Higurashi When They Cry Hou - Ch.3 Tatarigoroshi
Higurashi When They Cry Hou - Ch.3 Tatarigoroshi
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: Windows XP

Processor: Pentium III 800 MHz

Memory: 512 MB RAM

Graphics: OpenGL Compatible Card

DirectX: Version 9.0a

Storage: 500 MB available space


RECOMMENDED:


OS: Windows 7 +

Processor: Pentium 4 1.4GHz

Graphics: DirectX or OpenGL Compatible Card

Nếu bạn trải nghiệm Crack và cảm thấy thích thì hãy mua Higurashi When They Cry Hou - Ch.3 Tatarigoroshi ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Higurashi When They Cry Hou - Ch.3 Tatarigoroshi

[  Phiêu lưu  ]

Size : 292 MBBẢN GOG

1.0_(20583)


DOWNLOADBẢN GOG

1.0_(20583)


DOWNLOADTHÔNG BÁO: 4share người ta đang bảo trì ở 1 số link. Trước khi chọn link 4share để tải thì vui lòng kiểm tra tất cả các link xem có link nào đang bảo trì không rồi hãy tải nhé. Đừng có email báo link lỗi này nọ nữa, mình không phải ADMIN của 4share.BẢN GOG

1.0_(20583)


DOWNLOAD

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt