Call:  +841863018462  |  Email:  admin@linkneverdie.com  

Higurashi When They Cry Hou - Ch. 5 Meakashi

Higurashi When They Cry Hou - Ch. 5 Meakashi
Higurashi When They Cry Hou - Ch. 5 Meakashi GOG
Higurashi When They Cry Hou - Ch. 5 Meakashi GOG
Higurashi When They Cry Hou - Ch. 5 Meakashi GOG
Higurashi When They Cry Hou - Ch. 5 Meakashi GOG
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: Windows XP

Processor: Pentium III 800 MHz

Memory: 512 MB RAM

Graphics: 128MB DirectX 9c Compatible (Pixel Shader 2.0+)

DirectX: Version 9.0c

Storage: 500 MB available space

Sound Card: Any


RECOMMENDED:


OS: Windows 7+

Processor: Pentium 4 1.4GHz

Graphics: 256MB DirectX 9c Compatible (Pixel Shader 2.0+)

DirectX: Version 9.0c

Storage: 500 MB available space

Sound Card: Any

Nếu bạn trải nghiệm Crack và cảm thấy thích thì hãy mua Higurashi When They Cry Hou - Ch. 5 Meakashi ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Higurashi When They Cry Hou - Ch. 5 Meakashi

[  Phiêu lưu  ]

Size : 327 MBBẢN GOG

1.0_(20630)


DOWNLOADBẢN GOG

1.0_(20630)


DOWNLOADTHÔNG BÁO: 4share người ta đang bảo trì ở 1 số link. Trước khi chọn link 4share để tải thì vui lòng kiểm tra tất cả các link xem có link nào đang bảo trì không rồi hãy tải nhé. Đừng có email báo link lỗi này nọ nữa, mình không phải ADMIN của 4share.BẢN GOG

1.0_(20630)


DOWNLOAD

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: admin@linkneverdie.com

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt