Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Hiking Simulator

Hiking Simulator
Hiking Simulator 2017
Hiking Simulator 2017
Hiking Simulator 2017
Hiking Simulator 2017
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: XP, Vista, 7, 8, 10

Processor: Intel Dual-Core 2GHz or AMD Dual-Core 2GHz

Memory: 2 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce 400 series or AMD Radeon HD 6000 series, 1GB Video Card (Minimum Shader Model 2.0)

DirectX: Version 9.0c

Storage: 2 GB available space

Sound Card: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers


RECOMMENDED:


OS: XP, Vista, 7, 8, 10 - (64 Bit)

Processor: Intel Quad-Core (i5 2300) or AMD Octo-Core (FX 8150)

Memory: 4 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce 660Ti or greater, AMD Radeon HD 7950 or greater, 2GB Video Card (Minimum Shader Model 2.0)

DirectX: Version 9.0c

Storage: 4 GB available space

Sound Card: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers

Nếu bạn trải nghiệm Crack và cảm thấy thích thì hãy mua Hiking Simulator ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Hiking Simulator

[  Mô phỏng, Indie  ]

Size :

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt