Call:  +84929526xxx  |  Email:  admin@linkneverdie.com  

Hiking Simulator

Hiking Simulator
Hiking Simulator 2017
Hiking Simulator 2017
Hiking Simulator 2017
Hiking Simulator 2017
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: XP, Vista, 7, 8, 10

Processor: Intel Dual-Core 2GHz or AMD Dual-Core 2GHz

Memory: 2 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce 400 series or AMD Radeon HD 6000 series, 1GB Video Card (Minimum Shader Model 2.0)

DirectX: Version 9.0c

Storage: 2 GB available space

Sound Card: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers


RECOMMENDED:


OS: XP, Vista, 7, 8, 10 - (64 Bit)

Processor: Intel Quad-Core (i5 2300) or AMD Octo-Core (FX 8150)

Memory: 4 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce 660Ti or greater, AMD Radeon HD 7950 or greater, 2GB Video Card (Minimum Shader Model 2.0)

DirectX: Version 9.0c

Storage: 4 GB available space

Sound Card: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers

Hãy mua Hiking Simulator ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Hiking Simulator

[  Mô phỏng, Indie  ]

Size :

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: admin@linkneverdie.com

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt