Call:  +841863018462  |  Email:  [email protected]  

ICEY 2016

17/11/2016  /  7773 lượt xem  /  Admin
ICEY 2016


Tải game ICEY 2016
Tải game ICEY 2016
Tải game ICEY 2016
Tải game ICEY 2016
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: Windows 7, Windows 8, or Windows 10

Processor: Intel Core 2 Duo @ 2.00 GHz or equivalent

Memory: 2 GB RAM

Graphics: Intel® HD Graphics or better

Storage: 6 GB available space


RECOMMENDED:


OS: Windows 7, Windows 8, or Windows 10

Processor: Intel Core 2 Duo @ 2.00 GHz or equivalent

Memory: 4 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX750

Storage: 6 GB available space

Mua ICEY 2016 ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé !
Đăng nhập
loading...
Protect your site from ad blocking

Xin chào !

Bạn đang chặn quảng cáo của Website


Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt