Call:  +841863018462  |  Email:  [email protected]  

Locked Fears 2016

4/11/2016  /  2168 lượt xem  /  Admin
Locked Fears 2016


Tải game Locked Fears 2016
Tải game Locked Fears 2016
Tải game Locked Fears 2016
Tải game Locked Fears 2016
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: Windows Vista

Processor: Intel Core i3 / AMD A6 CPU or equivalent.

Memory: 2 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce 200 / AMD Radeon HD 5000.

Storage: 2 GB available space


RECOMMENDED:


OS: Windows 7

Processor: Intel Core i5 / AMD FX CPU or equivalent.

Memory: 4 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce 400 / AMD Radeon HD 6000

Storage: 2 GB available space

Mua Locked Fears 2016 ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé !
Đăng nhập
loading...
Protect your site from ad blocking

Xin chào !

Bạn đang chặn quảng cáo của Website


Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt