Call:  +84929526xxx  |  Email:  admin@linkneverdie.com  

Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

PHIÊN BẢN HIỆN TẠI ĐÃ BAO GỒM ĐẦY ĐỦ 5 ESPISODES

Tải Marvel
Tải Marvel
Tải Marvel
Tải Marvel
CẤU HÌNH

OS: Windows 7 64Bit Service Pack 1 or higher

Processor: Intel Core 2 Duo 2.4GHz

Memory: 3 GB RAM

Graphics: Nvidia GTS 450+ with 1024MB+ VRAM (excluding GT)

DirectX: Version 11

Storage: 8 GB available space

Sound Card: Direct X 11 sound device

Additional Notes: Not Recommended for Intel integrated graphics. For more detailed specs to optimize the performance of Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series, please visit:

Nếu trải nghiệm miễn phí và thấy hay thì hãy mua Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

[  Hành động  ]

Size : 18.37 GBBẢN GOG

(VERSION EP5_16140)


PART 1

PART 2BẢN GOG

(VERSION EP5_16140)


PART 1

PART 2BẢN GOG

(VERSION EP5_16140)


PART 1

PART 2

PART 3

PART 4

PART 5

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: admin@linkneverdie.com

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt