Call:  +84929526xxx  |  Email:  admin@linkneverdie.com  

Mist Survival - v0.3.10.1

Mist Survival - v0.3.10.1
Mist Survival
Mist Survival
Mist Survival
Mist Survival
CẤU HÌNH

MINIMUM:


Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 7 / 10

Processor: Intel Core i5

Memory: 4 GB RAM

Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 560 or better

Storage: 11 GB available space


RECOMMENDED:


Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 7 / 10

Processor: Intel Core i5

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 770 or better

Storage: 11 GB available space

Nếu trải nghiệm miễn phí và thấy hay thì hãy mua Mist Survival - v0.3.10.1 ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Mist Survival - v0.3.10.1

[  Phiêu lưu, Thế giới mở, Sinh tồn, Mô phỏng, Indie  ]

Size : 8.78 GBVERSION 0.3.10.1


DOWNLOADVERSION 0.3.10.1


DOWNLOAD

LƯU Ý

UPDATE NOTE


Ngày/Tháng/Năm
Ghi chú
30/8/2018
- Re-up full game v0.1.7.2
29/3/2019
- Re-up full game v0.2.5.0
27/8/2019
- Re-up full game v0.3.8.1
5/1/2020- Re-up full game v0.3.10.1

- Save game location

Dưới v0.2.3.0: C:\Users\%username%\AppData\Local\MistSurv

Từ v0.2.3.0 đến v0.3.5.0: C:\Users\%username%\AppData\Local\Mist21

Từ v0.3.6.0 trở lên: C:\Users\%username%\AppData\Local\MistSurvival

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: admin@linkneverdie.com

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt