Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Office Freakout

Office Freakout
Tải game Office Freakout 2016
Tải game Office Freakout 2016
Tải game Office Freakout 2016
Tải game Office Freakout 2016
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: Windows 7/8.1/10 32-bit or later.

Processor: Quad-core Intel or AMD processor, 2.5 GHz or faster.

Memory: 4 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD series card or higher.

DirectX: Version 11

Storage: 3 GB available spaceRECOMMENDED:


OS: Windows 7/8.1/10 32-bit or later.

Processor: Quad-core Intel i3, i7 or AMD A8 processor, 2.5 GHz or faster.

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD series card or higher.

DirectX: Version 11

Storage: 3 GB available space


Nếu bạn trải nghiệm Crack và cảm thấy thích thì hãy mua Office Freakout ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Office Freakout

[  Hành động, FPS, Mô phỏng, Indie  ]

Size : 1.51 GBBẢN CRACK HI2U


DOWNLOAD


UPDATE 1.01BẢN CRACK HI2U


DOWNLOAD


UPDATE 1.01THÔNG BÁO: 4share người ta đang bảo trì ở 1 số link. Trước khi chọn link 4share để tải thì vui lòng kiểm tra tất cả các link xem có link nào đang bảo trì không rồi hãy tải nhé. Đừng có email báo link lỗi này nọ nữa, mình không phải ADMIN của 4share.BẢN CRACK HI2U


DOWNLOAD


UPDATE 1.01

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt