Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Pixel Privateers

Pixel Privateers
Tải game Pixel Privateers 2017
Tải game Pixel Privateers 2017
Tải game Pixel Privateers 2017
Tải game Pixel Privateers 2017
CẤU HÌNH

OS: Windows 7+

Processor: i5-3337U @1.8Ghz or above

Memory: 3 GB RAM

Graphics: Pixel Shader Capable Graphics Card

DirectX: Version 9.0c

Storage: 2 GB available space

Additional Notes: Broadband connection needed for online multiplayer
Hãy mua Pixel Privateers ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Pixel Privateers

[  Hành động, Phiêu lưu, RPG, Mô phỏng  ]

Size : 385 MB

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt