Call:  +841863018462  |  Email:  [email protected]  

Quern - Undying Thoughts 2016

29/11/2016  /  1167 lượt xem  /  Admin
Quern - Undying Thoughts 2016


Tải game Quern - Undying Thoughts 2016
Tải game Quern - Undying Thoughts 2016
Tải game Quern - Undying Thoughts 2016
Tải game Quern - Undying Thoughts 2016
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: 7

Processor: Intel Core i3-2100 or AMD equivalent

Memory: 3 GB RAM

Graphics: NVIDIA GTX 650 2GB or AMD HD7770 2GB

Storage: 7 GB available space


RECOMMENDED:


OS: 7

Processor: Intel Core i7-3770K or AMD equivalent

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GTX 950

Storage: 7 GB available space

Mua Quern - Undying Thoughts 2016 ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé !
Đăng nhập
loading...
Protect your site from ad blocking

Xin chào !

Bạn đang chặn quảng cáo của Website


Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt