Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Robot Roller-Derby Disco Dodgeball

Robot Roller-Derby Disco Dodgeball
Tải game Robot Roller-Derby Disco Dodgeball 2015
Tải game Robot Roller-Derby Disco Dodgeball 2015
Tải game Robot Roller-Derby Disco Dodgeball 2015
Tải game Robot Roller-Derby Disco Dodgeball 2015
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: Windows XP (Vista not supported)

Memory: 2 GB RAM

Graphics: Video card supporting shader model 3.0

Storage: 400 MB available space


RECOMMENDED:


OS: Win 7, Win 8

Memory: 4 GB RAM

Graphics: Video card supporting shader model 3.0

Network: Broadband Internet connection

Storage: 400 MB available space

Nếu bạn trải nghiệm Crack và cảm thấy thích thì hãy mua Robot Roller-Derby Disco Dodgeball ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Robot Roller-Derby Disco Dodgeball

[  Hành động, FPS, Indie  ]

Size : 364 MBTHÔNG BÁO: 4share người ta đang bảo trì ở 1 số link. Trước khi chọn link 4share để tải thì vui lòng kiểm tra tất cả các link xem có link nào đang bảo trì không rồi hãy tải nhé. Đừng có email báo link lỗi này nọ nữa, mình không phải ADMIN của 4share.DOWNLOAD

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt