Call:  +84929526xxx  |  Email:  admin@linkneverdie.com  

Robot Roller-Derby Disco Dodgeball

Robot Roller-Derby Disco Dodgeball
Tải game Robot Roller-Derby Disco Dodgeball 2015
Tải game Robot Roller-Derby Disco Dodgeball 2015
Tải game Robot Roller-Derby Disco Dodgeball 2015
Tải game Robot Roller-Derby Disco Dodgeball 2015
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: Windows XP (Vista not supported)

Memory: 2 GB RAM

Graphics: Video card supporting shader model 3.0

Storage: 400 MB available space


RECOMMENDED:


OS: Win 7, Win 8

Memory: 4 GB RAM

Graphics: Video card supporting shader model 3.0

Network: Broadband Internet connection

Storage: 400 MB available space

Hãy mua Robot Roller-Derby Disco Dodgeball ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Robot Roller-Derby Disco Dodgeball

[  Hành động, FPS, Indie  ]

Size : 364 MB

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: admin@linkneverdie.com

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt