Call:  +841863018462  |  Email:  [email protected]  

Super Dungeon Tactics 2016

15/12/2016  /  10420 lượt xem  /  NoLook
Super Dungeon Tactics 2016


Tải game Super Dungeon Tactics 2016
Tải game Super Dungeon Tactics 2016
Tải game Super Dungeon Tactics 2016
Tải game Super Dungeon Tactics 2016
Tải game Super Dungeon Tactics 2016
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: Windows 7

Processor: Dual Core 2.2GHz

Memory: 2 GB RAM

Graphics: 2 GB

DirectX: Version 11

Storage: 5 GB available space

Sound Card: Onboard


RECOMMENDED:


OS: Windows 7

Processor: Dual Core 2.2GHz

Memory: 4 GB RAM

Graphics: 4 GB

DirectX: Version 11

Storage: 5 GB available space

Sound Card: Onboard


Mua Super Dungeon Tactics 2016 ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé !
Đăng nhập
loading...
Protect your site from ad blocking

Xin chào !

Bạn đang chặn quảng cáo của Website


Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt