Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

The Tenth Line

The Tenth Line
Tải game The Tenth Line 2017
Tải game The Tenth Line 2017
Tải game The Tenth Line 2017
Tải game The Tenth Line 2017
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: Windows® 7 or newer, 64-bit

Processor: SSE2 or better, 64-bit architecture

Memory: 4 GB RAM

Graphics: At least DX9 (shader model 3.0) or DX11, at least 1GB VRAM

DirectX: Version 9.0c

Storage: 2000 MB available space

Additional Notes: 16:9 resolution display required


RECOMMENDED:


OS: Windows® 7 or newer, 64-bit

Processor: Intel i5 quad core

Memory: 6 GB RAM

Graphics: At least DX9 (shader model 3.0) or DX11, at least 2 GB VRAM

DirectX: Version 11

Storage: 2000 MB available space

Additional Notes: 16:9 resolution display required

Nếu bạn trải nghiệm Crack và cảm thấy thích thì hãy mua The Tenth Line ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
The Tenth Line

[  Phiêu lưu, RPG, Side Scrolling, Indie  ]

Size : 605 MBTHÔNG BÁO: 4share người ta đang bảo trì ở 1 số link. Trước khi chọn link 4share để tải thì vui lòng kiểm tra tất cả các link xem có link nào đang bảo trì không rồi hãy tải nhé. Đừng có email báo link lỗi này nọ nữa, mình không phải ADMIN của 4share.BẢN CRACK PLAZA


DOWNLOAD


UPDATE V1.0.3 TO V1.0.7

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt