Call:  +84929526xxx  |  Email:  admin@linkneverdie.com  

The Tenth Line

The Tenth Line
Tải game The Tenth Line 2017
Tải game The Tenth Line 2017
Tải game The Tenth Line 2017
Tải game The Tenth Line 2017
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: Windows® 7 or newer, 64-bit

Processor: SSE2 or better, 64-bit architecture

Memory: 4 GB RAM

Graphics: At least DX9 (shader model 3.0) or DX11, at least 1GB VRAM

DirectX: Version 9.0c

Storage: 2000 MB available space

Additional Notes: 16:9 resolution display required


RECOMMENDED:


OS: Windows® 7 or newer, 64-bit

Processor: Intel i5 quad core

Memory: 6 GB RAM

Graphics: At least DX9 (shader model 3.0) or DX11, at least 2 GB VRAM

DirectX: Version 11

Storage: 2000 MB available space

Additional Notes: 16:9 resolution display required

Hãy mua The Tenth Line ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
The Tenth Line

[  Phiêu lưu, RPG, Side Scrolling, Indie  ]

Size : 605 MB

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: admin@linkneverdie.com

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt