Call:  +84929526xxx  |  Email:  admin@linkneverdie.com  

Thief Simulator - v1.4 + Việt hóa

Thief Simulator - v1.4 + Việt hóa
Thief Simulator
Thief Simulator
Thief Simulator
Thief Simulator
CẤU HÌNH

MINIMUM:


Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 7

Processor: Intel Core i5

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVidia GeForce GTX 750

DirectX: Version 10

Storage: 5 GB available space

Sound Card: DirectX compatible


RECOMMENDED:


Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10

Processor: Intel Core i7

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVidia GeForce GTX 1050

DirectX: Version 10

Storage: 5 GB available space

Sound Card: DirectX compatible

Nếu trải nghiệm miễn phí và thấy hay thì hãy mua Thief Simulator - v1.4 + Việt hóa ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Thief Simulator - v1.4 + Việt hóa

[  Phiêu lưu, Thế giới mở, Stealth, Mô phỏng, Indie  ]

Size : 3.06 GBVERSION 1.4 + TIẾNG VIỆT


DOWNLOADVERSION 1.4 + TIẾNG VIỆT


DOWNLOAD

LƯU Ý
Ngày/Tháng/Năm
Ghi chú
04/03/2020- Re-up full game v1.4 + Việt hóa

- Vào Options -> Settings -> Language chọn sang Vi sẽ có Tiếng Việt

- Save game location:

%USERPROFILE%\AppData\LocalLow\Noble Muffins\Thief Simulator

- Tiếng Việt Credit: Gametiengviet

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: admin@linkneverdie.com

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt