Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Thief Simulator

Thief Simulator
Thief Simulator
Thief Simulator
Thief Simulator
Thief Simulator
CẤU HÌNH

MINIMUM:


Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 7

Processor: Intel Core i5

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVidia GeForce GTX 750

DirectX: Version 10

Storage: 5 GB available space

Sound Card: DirectX compatible


RECOMMENDED:


Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10

Processor: Intel Core i7

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVidia GeForce GTX 1050

DirectX: Version 10

Storage: 5 GB available space

Sound Card: DirectX compatible

Hãy mua Thief Simulator ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Thief Simulator

[  Phiêu lưu, Thế giới mở, Stealth, Mô phỏng, Indie  ]

Size : 2.4 GB

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt