Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Train Mechanic Simulator

Train Mechanic Simulator
Tải game Train Mechanic Simulator 2017
Tải game Train Mechanic Simulator 2017
Tải game Train Mechanic Simulator 2017
Tải game Train Mechanic Simulator 2017
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: Windows 7

Processor: Pentium Core 2 Duo

Memory: 4 GB RAM

Graphics: Geforce GT560

DirectX: Version 11

Storage: 5 GB available space


RECOMMENDED:


OS: Windows 8, 10

Processor: Pentium Core Quad

Memory: 8 GB RAM

Graphics: Geforce GT950 or better

DirectX: Version 12

Storage: 5 GB available space

Hãy mua Train Mechanic Simulator ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Train Mechanic Simulator

[  Mô phỏng  ]

Size : 832 MB

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt