Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Tropico 5

Tropico 5

Tropico 5 Complete Collection là bản đẩy đủ của Tropico 5 - game mô phỏng xây dựng thành phố phát triển bởi Haemimont Games và Kalypso Media phát hành. Tropico 5 Complete Collection có Tropico 5, haibản mở rộng Espionage và Waterborne, cũng như tất cả 10 DLC (The Big Cheese, Mad World, Generalissimo, Joint Venture, Surf’s Up, Gone Green, Supervillian, Inquisition, Super Computer và T-Day). Trước khi ra mắt Tropico 5 Complete Collection, Kalypso Media từng giới thiệu Tropico 5 Game of the Year Edition có chứa game chính Tropico 5 và 5 DLC (‘Generalissimo’, ‘Mad World’, ‘Joint Venture’, ‘The Big Cheese’ và ‘Bayo del Olfato’)

Tải game Tropico 5 Complete Edition 2015
Tải game Tropico 5 Complete Edition 2015
Tải game Tropico 5 Complete Edition 2015
Tải game Tropico 5 Complete Edition 2015
CẤU HÌNH

MINIMUM: 


OS: Windows Vista SP2, Windows 7, Windows 8
Processor: 2 GHz Dual Core CPU
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce 400 or higher, AMD Radeon HD 4000 or higher, Intel HD 4000 or higher (DirectX 11 hardware support required)
DirectX: Version 11
Hard Drive: 4 GB available space
Sound Card: DirectX compatible


RECOMMENDED: 


OS: Windows 7 (64 bit), Windows 8 (64 bit)
Processor: 2.5 GHz Quad Core CPU
Memory: 8 GB RAM
Graphics: GeForce 500 or higher, AMD Radeon HD 5000 or higher
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Hard Drive: 4 GB available space

Hãy mua Tropico 5 ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Tropico 5

[  Mô phỏng  ]

Size : 3.6 GB


Cùng Series

Kéo từ phải sang trái để xem


Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt