Call:  +84929526xxx  |  Email:  admin@linkneverdie.com  

Unworthy

Unworthy
Unworthy (GOG)
Unworthy (GOG)
Unworthy (GOG)
Unworthy (GOG)
CẤU HÌNH

MINIMUM:


OS: Windows 7

Processor: 2.0 GHz

Memory: 2 GB RAM

Graphics: GeForce 9800GTX+ (1GB)

DirectX: Version 9.0

Storage: 2 GB available space

Additional Notes: 1080p, 16:9 recommended


RECOMMENDED:


OS: Windows 7 or Later

Processor: 2 GHz

Memory: 3 GB RAM

Graphics: GeForce GTX 560

DirectX: Version 9.0

Storage: 3 GB available space

Additional Notes: 1080p, 16:9 recommended

Nếu trải nghiệm miễn phí và thấy hay thì hãy mua Unworthy ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Unworthy

[  Phiêu lưu, RPG, Indie  ]

Size : 996 MBBẢN GOG

V1.0.1.d_(21330)


DOWNLOADBẢN GOG

V1.0.1.d_(21330)


DOWNLOADBẢN GOG

V1.0.1.d_(21330)


DOWNLOAD

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: admin@linkneverdie.com

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt