Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Volgarr the Viking

Volgarr the Viking
Image title
Image title
Image title
Image title
CẤU HÌNH

OS: Windows XP, Vista, or 7
Processor: 2.0GHz
Memory: 1 GB RAM
Graphics: 256MB
DirectX: Version 7.1
Storage: 200 MB available space

Nếu bạn trải nghiệm Crack và cảm thấy thích thì hãy mua Volgarr the Viking ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Volgarr the Viking

[  Phiêu lưu, Side Scrolling, Indie  ]

Size : 170 MBBẢN GOG


DOWNLOADBẢN GOG


DOWNLOADTHÔNG BÁO: 4share người ta đang bảo trì ở 1 số link. Trước khi chọn link 4share để tải thì vui lòng kiểm tra tất cả các link xem có link nào đang bảo trì không rồi hãy tải nhé. Đừng có email báo link lỗi này nọ nữa, mình không phải ADMIN của 4share.BẢN GOG


DOWNLOAD

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt