Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Warlords Battlecry

Warlords Battlecry

Warlords Battlecry mọi chuyện bắt đầu khi hai người Navarre và Lucifus xuống trái đất, kể từ đó họ đã làm thay đổi cả thế giới. Navarre có khả năng đem lại sự sống còn lucifus lại có khả năng của sự chết chọc. Và rồi có tới 8 phe phái hùng mạnh tranh giành nhau sực mạnh của Navarre gồm : Minotaurs, Dwarves, Barbarians, Undead, High Elves, Wood Elves, và Dark Elves.

Image title
Image title
Image title
Image title
CẤU HÌNH

OS: Windows 95/98/ME/2000
Processor: Pentium 2 @ 233 MHz
Memory: 32 Mb
Hard Drive: 460 Mb free
Video Card: SVGA
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 7.0

Nếu bạn trải nghiệm Crack và cảm thấy thích thì hãy mua Warlords Battlecry ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Warlords Battlecry

[  Chiến thuật, RTS  ]

Size : 638 MBBẢN GOG


DOWNLOADBẢN GOG


DOWNLOADTHÔNG BÁO: 4share người ta đang bảo trì ở 1 số link. Trước khi chọn link 4share để tải thì vui lòng kiểm tra tất cả các link xem có link nào đang bảo trì không rồi hãy tải nhé. Đừng có email báo link lỗi này nọ nữa, mình không phải ADMIN của 4share.BẢN GOG


DOWNLOAD


Cùng Series

Kéo từ phải sang trái để xem


Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt