Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

X2: The Threat

X2: The Threat
Image title
Image title
Image title
Image title
CẤU HÌNH

OS: Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME / 98SE
Processor: Pentium III 800MHz or same grade
Memory: 256MB RAM
Graphics: 32MB 3D card compatible with Direct X 8.1
DirectX®: 8.1
Hard Drive: 1200MB available space

Nếu bạn trải nghiệm Crack và cảm thấy thích thì hãy mua X2: The Threat ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
X2: The Threat

[  Hành động, Chiến thuật, Phiêu lưu, Thế giới mở, Mô phỏng  ]

Size : 646 MB



BẢN GOG


DOWNLOAD



BẢN GOG


DOWNLOAD



THÔNG BÁO: 4share người ta đang bảo trì ở 1 số link. Trước khi chọn link 4share để tải thì vui lòng kiểm tra tất cả các link xem có link nào đang bảo trì không rồi hãy tải nhé. Đừng có email báo link lỗi này nọ nữa, mình không phải ADMIN của 4share.



BẢN GOG


DOWNLOAD





Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt