Call:  +84929526xxx  |  Email:  admin@linkneverdie.com  

X4: Foundations

X4: Foundations
X4: Foundations
X4: Foundations
X4: Foundations
X4: Foundations
CẤU HÌNH

MINIMUM:


Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 (64-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 7 SP1 (64-bit)

Processor: Intel i5-4590 3.3GHz or AMD equivalent

Memory: 8 GB RAM

Graphics: Nvidia GTX 780/970 or AMD equivalent (Vulkan support required)

Storage: 12 GB available space


RECOMMENDED:


Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 (64-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 7 SP1 (64-bit)

Processor: Intel Core i7-6700 or AMD equivalent

Memory: 16 GB RAM

Graphics: Nvidia GTX 1070 or AMD equivalent (Vulkan support required)

Storage: 12 GB available space

Hãy mua X4: Foundations ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
X4: Foundations

[  Phiêu lưu, Thế giới mở, Mô phỏng  ]

Size : 9.76 GB

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: admin@linkneverdie.com

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt