Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Xeodrifter

Xeodrifter
Image title
Image title
Image title
Image title
CẤU HÌNH

OS: Windows XP +
Processor: 1.8 Ghz
Memory: 512 MB RAM
Graphics: 3D Graphics Card
DirectX: Version 9.0
Hard Drive: 200 MB available space

Hãy mua Xeodrifter ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Xeodrifter

[  Side Scrolling, Indie  ]

Size : 117 MB

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt