Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Xeodrifter

Xeodrifter
Image title
Image title
Image title
Image title
CẤU HÌNH

OS: Windows XP +
Processor: 1.8 Ghz
Memory: 512 MB RAM
Graphics: 3D Graphics Card
DirectX: Version 9.0
Hard Drive: 200 MB available space

Nếu bạn trải nghiệm Crack và cảm thấy thích thì hãy mua Xeodrifter ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Xeodrifter

[  Side Scrolling, Indie  ]

Size : 117 MBTHÔNG BÁO: 4share người ta đang bảo trì ở 1 số link. Trước khi chọn link 4share để tải thì vui lòng kiểm tra tất cả các link xem có link nào đang bảo trì không rồi hãy tải nhé. Đừng có email báo link lỗi này nọ nữa, mình không phải ADMIN của 4share.DOWNLOAD

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt