Call:  +841863018462  |  Email:  admin@linkneverdie.com  

Xeodrifter 2014

Xeodrifter 2014
Image title
Image title
Image title
Image title
CẤU HÌNH

OS: Windows XP + 
Processor: 1.8 Ghz 
Memory: 512 MB RAM 
Graphics: 3D Graphics Card 
DirectX: Version 9.0 
Hard Drive: 200 MB available space

Nếu bạn trải nghiệm Crack và cảm thấy thích thì hãy mua Xeodrifter 2014 ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Xeodrifter 2014

[  Side Scrolling, Indie  ]

Size : 117 MBTHÔNG BÁO: 4share người ta đang bảo trì ở 1 số link. Trước khi chọn link 4share để tải thì vui lòng kiểm tra tất cả các link xem có link nào đang bảo trì không rồi hãy tải nhé. Đừng có email báo link lỗi này nọ nữa, mình không phải ADMIN của 4share.DOWNLOAD

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: admin@linkneverdie.com

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt