Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

Zeus + Poseidon (Acropolis)

Zeus + Poseidon (Acropolis)
Zeus + Poseidon (Acropolis)
Zeus + Poseidon (Acropolis)
Zeus + Poseidon (Acropolis)
Zeus + Poseidon (Acropolis)
CẤU HÌNH

Windows: Windows XP / Windows Vista / Windows 7

1.8 GHz Processor

512MB RAM (1 GB recommended)

3D graphics card compatible with DirectX 7 (compatible with DirectX 9 recommended)

2GB HDD

Mouse, Keyboard

Nếu bạn trải nghiệm Crack và cảm thấy thích thì hãy mua Zeus + Poseidon (Acropolis) ủng hộ nhà sản xuất các bạn nhé!
DOWNLOAD
Zeus + Poseidon (Acropolis)

[  Chiến thuật, RTS, Mô phỏng  ]

Size : 456 MBBẢN GOG

v2.1.0.10


DOWNLOADBẢN GOG

v2.1.0.10


DOWNLOADTHÔNG BÁO: 4share người ta đang bảo trì ở 1 số link. Trước khi chọn link 4share để tải thì vui lòng kiểm tra tất cả các link xem có link nào đang bảo trì không rồi hãy tải nhé. Đừng có email báo link lỗi này nọ nữa, mình không phải ADMIN của 4share.BẢN GOG

v2.1.0.10


DOWNLOAD

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt