Call:  +841863018462  |  Email:  [email protected]  

Notepad++

Notepad++

Nếu bạn phải thường xuyên làm việc với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau chẳng hạn ASP, PHP, Java, C#, Python, Jsp, ... thì thay vì sử dụng nhiều trình soạn thảo, bạn có thể sử dụng một trình soạn thảo hổ trợ tất cả các ngôn ngữ này. Xin giới thiệu với bạn Notepad++ (không phải Notepad của Windows), một chương trình có thể đáp ứng được yêu cầu,hỗ trợ bạn soạn thảo các ngôn ngữ nói trên.


Một vài điểm mới của Notepad++ phiên bản mới nhất:


- Với bản này thì ứng dụng sao lưu trực tuyến Microsoft OneDrive đã được hỗ trợ tính năng Settings on Cloud.

- Lỗi crash 666 Friday cũng đã được sửa.Sửa lỗi chức năng SaveAll khiên cho hệ thống bị treo khi session snapshot đang được kích hoạt.

- Sửa lỗi NppShell khi người dùng mở nhiều file.

- Bổ sung thêm chức năng tự động nhận diện chế độ encode với các loại ký tự khác nhau.Sửa lỗi word-completion bị treo khi nhập ký tự Chinese bằng chế   độ ANSI trong Windows 7/8 Chinese phiên bản 64 bit.

- Kích hoạt tính năng word-completion với văn bản ANSI trong môi trường CJK.Cập nhật Scintilla lên 3.3.4. Hỗ trợ mã Coffee. Thêm tính năng: auto-close   parenthis, quotes, bracket và matched xml/html tag.Thêm khả năng hỗ trợ User Defined Languages.

- Đổi tên phần block comment thành Single line comment và stream comment thành block comment.Sửa một vài lỗi nhỏ khác.

DOWNLOAD
Notepad++

[  Trình biên soạn ngôn ngữ lập trình  ]
TẢI TRỰC TIẾP TẠI TRANG CHỦ


DOWNLOADTHÔNG BÁO: 4share người ta đang bảo trì ở 1 số link. Trước khi chọn link 4share để tải thì vui lòng kiểm tra tất cả các link xem có link nào đang bảo trì không rồi hãy tải nhé. Đừng có email báo link lỗi này nọ nữa, mình không phải ADMIN của 4share.TẢI TRỰC TIẾP TẠI TRANG CHỦ


DOWNLOAD

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt