Call:  +84929526xxx  |  Email:  [email protected]  

PPSSPP

PPSSPP

PPSSPP là phần mềm cần thiết để các bạn có thể giả lập game PSP trên Windows.

DOWNLOAD
PPSSPP

[  Trình giả lập game PSP trên Windows  ]
TẢI VỀ TRỰC TIẾP TẠI TRANG CHỦ


DOWNLOADTHÔNG BÁO: 4share người ta đang bảo trì ở 1 số link. Trước khi chọn link 4share để tải thì vui lòng kiểm tra tất cả các link xem có link nào đang bảo trì không rồi hãy tải nhé. Đừng có email báo link lỗi này nọ nữa, mình không phải ADMIN của 4share.TẢI VỀ TRỰC TIẾP TẠI TRANG CHỦ


DOWNLOAD

LƯU Ý

NHỚ CHỌN ĐÚNG BẢN DÀNH CHO WINDOWS NHÉ

Protect your site from ad blocking
Xin chào !
Bạn đang chặn quảng cáo của Website

Hãy bỏ trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn trước khi vào website. Email: [email protected]

Xem Video hướng dẫn: https://youtu.be/CULC1rF-o9k

Bấm vào đây khi bạn chắc chắn bạn đã tắt